Hostiteľ

Hostiteľom stránky mariales.com je:

OVH
2 rue Kellermann
F-59100 Roubaix
Tel: +33 9 72 10 11 12

Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov

Používanie stránky mariales.com (ďalej len: stránka) znamená súhlas s týmito podmienkami používania. Je pravdepodobné, že tieto podmienky používania budú kedykoľvek zmenené alebo doplnené, preto Vás vyzývame, aby ste ich pravidelne konzultovali.

Osobné údaje

Na tomto webe sa pravdepodobne budú zhromažďovať dva typy údajov:

  • Údaje odovzdané priamo

Ide o údaje, ktoré nám zasielate priamo, prostredníctvom kontaktného formulára, predplatného na odber noviniek alebo priamo e-mailom. Údaje označené vo formulároch hviezdičkou, musia byť povinne vyplnené. V opačnom prípade nemožno formulár odoslať.

  • Údaje zhromaždené automaticky

Údaje, ktoré môžu byť zhromaždené počas Vašich návštev (IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, navštívené stránky), sú informáciami o použití stránky, ktorá sa používa na jej prevádzku.
Použitou technológiou je súbor cookies.

Používanie údajov

Údaje, ktoré nám pošlete priamo, sa používajú v súvislosti s Vašou požiadavkou. Informácie zhromaždené v kontaktnom formulári alebo kdekoľvek inde na webe sú zaznamenané do počítačového súboru tímom stránky mariales.com. Vaše osobné údaje sa používajú iba na uvedený účel a nikdy sa neprenášajú tretím stranám. Uschovávajú sa na čas nevyhnutný pre požadovanú službu.

Údaje „Web analytics“ sa zhromažďujú v anonymnej forme a umožňujú nám merať návštevy stránky a prípadné chyby, aby sme neustále zlepšovali fungovanie stránky.
Údaje týkajúce sa bulletinu (IP, e-mail, meno, otváracie e-maily) sa používajú iba na vylepšenie ponúkaných služieb. Tieto údaje sa nikdy nepoužívajú na iné ako vyššie objasnené účely.

Právny základ

Osobné údaje sa zhromažďujú až po povinnom súhlase používateľa. Tento súhlas je platne získaný, slobodný, jasný a jednoznačný.

Cookies

Tak ako väčšina webových stránok, aj tento web používa súbory cookies.
Pri prvom prístupe na stránku sa zobrazí výzva na zadanie Vašich preferencií súborov cookies. Svoj výber môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na piktogram v tvare keksíka "cookies" v ľavej dolnej časti obrazovky.

Tu je zoznam použitých cookies a ich účel:

tarteaucitron.js: Umožňuje zapamätať si, že prijímate cookies, aby vás neobťažovali pri ďalších návštevách. Doba platnosti: 365 dní.

Táto stránka tiež využíva doplnkové služby, na ktoré sa vzťahujú ich vlastné pravidlá ochrany súkromia.
Prečítajte si ich prosím v odkazoch nižšie.

Webová analytika Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Video integrácie platformy YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=fr
Služba reCaptcha od Google Inc: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
Integrácia knihy Calaméo: https://fr.calameo.com/privacy#what
Integrácia služby Twitter: https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
Integrácia s Facebookom: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Vaše práva týkajúce sa vašich osobných údajov

V súlade s platnými zákonmi o IT a osobných údajoch máte právo na prístup, opravu a stiahnutie informácií, ktoré sa Vás týkajú. Môžete tiež odvolať svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov. Ak chcete uplatniť toto právo alebo získať komunikovanie informácií, ktoré sa Vás týkajú, môžete použiť našu stránku Kontakt.

Ďalšie informácie o Vašich právach alebo sťažnostiach získate u vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov.